Bu kampanyaya katlan kurulu ve siteler (alfabetik):

aidsvebiz.com altunelma.net annecocuk.com annemmutfakta.tv annenotlari.com atlasbahis.com babalarkulubu.org babaolmak.com bafragundem.tr.gg balanne.com balikciadasi.com bebekveanne.com bebislerimiz.com bilimart.com bizanneler.com caralem.com dezavantaj.org disktekstil.org ebeveyniz.biz edremithaber.com fezcan.net ihb.gov.tr inciderem.com istanbul.net.tr kalbimecruh.com kelebekler.net keyifkolik.com kralkartal.com kuyerel.com mmistanbul.com mudanyagazetesi.com muzikent.com nevsehirliyim.com nostaljim.org odaksevgi.net olay07.com ozgurbilim.com parapsikolog.org savascocuklari.com sercompc.net sicakgundem.com sinema.com solbirlik.net sosyalhizmetuzmani.org turkcelil.com uluonder.net ulusalcephe.net vatanseverler.net xing.com YARDER yarpuz.net yiltanyuva.com yogamini.com
Kampanyaya Destek Olan Kiisel site ve sayfalar i蓾n tklayn...

プcuk 酨tismarna Hayr !


T.B.M.M. Bakanl蹥'na,
Kadn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl蹥'na

Son zamanlarda 蔞cuklara y霵elik cinsel tacizler ve tecavzler daha da artan ve kanmz donduran gelimelerle devam ediyor ve maalesef olan bitene hep birlikte tanklk ediyoruz. Tanklk ettik蔒 su ortakl蹥mz 蔞簜lyor ve bizler artk ne tank ne de su orta蹥 olmak istiyoruz.

Cinsel istismar ve tecavz, yalnzca bedende de簨l, ruhsal yapda da derin yaralar a蓷r ve tedavi edilmezse 闣r boyu srecek psikolojik rahatszklara neden olur.

1923 ylnda yaynlanan 'Cenevre プcuk Haklar Bildirgesi'nde, 蔞cuklarn "yaama, gelime, beslenme, yardm g顤me, istismardan korunma" haklar gvence altna alnm ve Mustafa Kemal ATAT鄄K tarafndan 1931 ylnda imzalanmtr.

Birlemi Milletler Genel Kurul'u Tarafndan 20 Kasm 1989 tarihinde benimsenen プcuk Haklar S驆lemesi'ni de Trkiye de dahil olmak zere yaklak 142 lke imzalam ya da onay ve katlma yoluyla taraf devlet durumuna gelmitir. Trkiye, プcuk Haklar S驆lemesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya balamtr.

プcuk Haklar S驆lemesi'ne g顤e;

* 18 yana kadar herkes " o c u k t u r ".
* プcuk , yala ve olgunlama ile gelien ihtiya蔮ara sahip bi r "b i r e y d i r".
* プcuk hakknda alnan her kararda 蔞cu繠n "g r " alnmaldr.
* プcukla ilgili her ilemde " 蔞cu繠n yksek yarar " g驆霵nde bulundurulmaldr.
* プcuklar herhangi bir "a y r m c l a" maruz kalmakszn "e i t" olarak "d o u t a n" haklara sahiptirler.
* Anne-baba "s o r u m l u l u u" esastr. Devletler anne babann bu sorumlulu繠nu yerine getirmesine destek olmal, anne babann sorumlulu繠nu yerine getirmedikleri durumlarda sorumlulu繠 devir almaldrlar.

釿kemiz, bu konuda taraf olmasna, gerekli imzalar atmasna ra繜en maalesef gerekli dzenlemeleri yapamad蹥 gibi gerekli yaptrm da uygulayamamaktadr.


Biz aa蹥da imzas olanlar;

1- Cinsel taciz su蓰 yrrlkteki T.C.K'da ikayete ba簰 su unsuru olarak sayld蹥ndan ve cezalarn dk tutuldu繠nu g驆 霵ne alarak, bu insanlk d su蓰n, 蓷簠a lkelerde oldu繠 gibi ikayete ba簰 su unsuru kapsamndan 踦karlmasn, ikayet蓾 olunmasa da kamu davas niteli簨nde de簟rlendirilerek, kantland蹥 takdirde 蔞cuklarmzn bedenen ve ruhen yaralanmamas i蓾n, gerekli yasal dzenlemelerin tarafnzca bir an 霵ce yaplmasn ve yaama ge蓾rilmesini, yasalarn bu tr sapknlklar en a蹥r ekilde cezalandrmasn;

2- Tacize, tecavze ve her tr cinsel istismara u繢ayan 蔞cuklar i蓾n 驆el terapi merkezlerinin kurulmasn ya da var olan kurululardaki b闤mlerin a踦lmasn ve uzmanlarn yetitirilmesini, ma簠urlarn kendilerini gvende hissetmeleri, dolaysyla yaadklarn deifre edebilmeleri icin gerekli ortamn sa簰anmasn;

3- Krelerden balayarak tm okullarda dzenli olarak bilin蔮endirme 蓷lmalar yaplmasn, 蔞cuklarn bilgilendirilmesini, 瓘retmenlik e簨timinin i蓾nde yer almasn;

4- Bu konuda denetim makam olan kii ve kurulularn g顤evlerini eksiksiz ve objektif bir ekilde yerine getirmelerini talep ediyoruz.

Bir lkede ma簠ur olan insanlar kanunlar korur.

Kanuna inancmz yitirmek istemiyoruz.

Sayglarmzla.


 


 

Varsa,
eklemek istedikleriniz:
Ad覺n覺z Soyad覺n覺z:
e-mail adresiniz:
Yaad覺覺n覺z Yer:
Nereden Duydunuz:
      

Bu forma gireceiniz bilgiler sadece bu kampanya i癟in kullan覺lacak, baka hi癟bir ama癟la kullan覺lmayacakt覺r.
Bu bilgilerin tamam覺 veya bir k覺sm覺, ilgili kurululara, "kat覺lanlar-imzalayanlar" olarak bildirilecektir.
Bu sayfada g繹rd羹羹n羹z metin, ba taraf覺na (eer yazd覺ysan覺z) mesaj覺n覺z, ad覺n覺z, e-mail adresiniz ve yaad覺覺n覺z yer bilgileri eklenerek sizin ad覺n覺za ve sizin e-mail adresiniz kullan覺larak g繹nderilecektir.

Bu metnin g繹nderilecei kurumlar: T.B.M.M. Bakanl蹥, プcuk ve Aileden sorumlu Devlet Bakan

Bu kampanyaya katlan kurulu ve siteler (alfabetik):

aidsvebiz.com altunelma.net annecocuk.com annemmutfakta.tv annenotlari.com atlasbahis.com babalarkulubu.org babaolmak.com bafragundem.tr.gg balanne.com balikciadasi.com bebekveanne.com bebislerimiz.com bilimart.com bizanneler.com caralem.com dezavantaj.org disktekstil.org ebeveyniz.biz edremithaber.com fezcan.net ihb.gov.tr inciderem.com istanbul.net.tr kalbimecruh.com kelebekler.net keyifkolik.com kralkartal.com kuyerel.com mmistanbul.com mudanyagazetesi.com muzikent.com nevsehirliyim.com nostaljim.org odaksevgi.net olay07.com ozgurbilim.com parapsikolog.org savascocuklari.com sercompc.net sicakgundem.com sinema.com solbirlik.net sosyalhizmetuzmani.org turkcelil.com uluonder.net ulusalcephe.net vatanseverler.net xing.com YARDER yarpuz.net yiltanyuva.com yogamini.com
Kampanyaya Destek Olan Kiisel site ve sayfalar i蓾n tklayn...